top of page

Concrete aanpak

Gratis kennismakingsgesprek : 

Jouw situatieschets en toelichting methodiek

Intakegesprek :

Loopbaanvraagstuk wordt uitgediepd en vastgelegd. Afspraken worden gemaakt.

Verdiepende gesprekken :

Tot de essentie komen op basis van inspirerende oefeningen.

Leer ontdekken wie je bent (je persoonlijkheid), wat je energie geeft, wat je talenten en competenties zijn, wat je kan, waar je van droomt, wat ideale werkomstandigheden voor je zijn...

POP:

Concreet Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Een synthese maken van wat je hebt geleerd over jezelf

Een concreet actieplan om je doelstellingen te realiseren

Nazorg

Indien nog vragen of advies nodig achteraf , kan je terecht bij je coach !

bottom of page